TBS İş Yeri Hekimliği

TBS İş Yeri Hekimliği

İş yeri hekimlerinin muayene ve reçete bilgilerinin sağlıklı bir şekilde tutulmasını ve Medula E-reçete işlemlerinin hızlı yapılmasını sağlar.

  • Uygulamada çalışılan firma ve firma çalışanlarının bilgileri tutulmaktadır. Çalışan ile ilgili temel bilgiler tutulmaktadır. Bu bilgilerin yanı sıra  çalışanın önceki çalıştığı kuruluşlar ve bu kuruluşlardaki çalışma tarihleri ile çalışana yapılan hepatit ve tetanoz aşı bilgileri tutulmaktadır.
  • Çalışanın muayeneleri detaylı olarak tutulmaktadır. Öykü, yakınma, fiziki muayene, tanı, öneri ve sonuç bilgileri girilebilmektedir. Muayene ekranından çalışanın  eski muayene ve reçetelerine ulaşılabilmektedir. Muayene ekranlarına  çalışan için istenen tetkiklerin girişleri ile bu tetkiklerin sonuçları girilebilmektedir.
  • Çalışanların periyodik muayeneleri uygulamaya girilebilmekte ve Bakanlığa gönderilen form uygulama üzerinden alınabilmektedir.
  • Uygulamadan belirli bir dönemde periyodik muayenesi gelen hastaların listesi alınabilmektedir.
  • Çalışan reçeteleri SGK’nın ve Sağlık Bakanlığının istediği bilgileri içerecek şekilde tutulmaktadır.
  • Reçete girişleri yapılırken SGK’nın kabul ettiği ilaç listesi kullanılmaktadır. Bu listenin SGK’dan istendiğinde güncellemesi yapılabilmektedir.
  • Reçeteler şablon reçete olarak kaydedilmekte ve istendiğinde şablon reçetelerden reçete oluşturulabilmektedir.
  • Reçete girişlerinde hastaya verilen önceki reçetelerden reçete oluşturulabilmektedir.
  • Reçeteler elektronik imza ile imzalanarak SGK’ya gönderilmektedir.
  • Uygulamada muayeneden bağımsız olarak reçetelerin listesi alınabilmektedir.