HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

TBS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

TBS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, özel sağlık kurumlarında ihtiyaç duyulan tüm bilgiyi esnek, sade ve kolay anlaşılabilir yapısı ile sağlıklı şekilde yöneten bir yazılımdır.

Medikal, finansal ve idari süreçlerin takibini sağlayan ve entegre çalışan bir yapıya sahiptir.

 • Parametrik altyapısı ile kurumlara özel çözümler sunar. Sistem, bilgisayar ve kullanıcı bazında parametreler kullanılabilmektedir.
 • Çok şubeli sağlık kurumlarının işletim ve yönetiminin yapılabileceği alt yapıya sahiptir.
 • Kapsamlı ve sade fiyat ve tarife seçenekleri ile kurum anlaşmaları kolayca yönetilir.

Tıbbi Modüller:

 • Hasta Kayıt / Kabul Modülü
 • Randevu Modülü
 • Poliklinik Modülü
 • Yatan Hasta Modülü
 • Eczane Modülü
 • Laboratuvar Modülü
 • Radyoloji Modülü
 • Ameliyathane Modülü
 • Kan Merkezi Modülü
 • Yetkilendirme Modülü
 • USS Modülü
 • Medikal Faturalama (MEDULA, Özel sigortalar, anlaşmalı işletmeler) Modülü

İdari ve Mali Modüller:

 • Vezne Modülü
 • Stok Modülü
 • Fatura ve Finans İşlemleri Modülü
 • Kalite Yönetim Modülü
 • İstatistik ve Raporlama İşlemleri Modülü