Ürünler

TBS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

TBS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, özel sağlık kurumlarında ihtiyaç duyulan tüm bilgiyi esnek, sade ve kolay anlaşılabilir yapısı ile sağlıklı şekilde yöneten bir yazılımdır.

Medikal, finansal ve idari süreçlerin takibini sağlayan ve entegre çalışan bir yapıya sahiptir.

  • Parametrik altyapısı ile kurumlara özel çözümler sunar. Sistem, bilgisayar ve kullanıcı bazında parametreler kullanılabilmektedir.
  • Çok şubeli sağlık kurumlarının işletim ve yönetiminin yapılabileceği alt yapıya sahiptir.
  • Kapsamlı ve sade fiyat ve tarife seçenekleri ile kurum anlaşmaları kolayca yönetilir.

TBS Klinik Bilgi Yönetim Sistemi

Özel sağlık hizmeti veren klinikler için geliştirilmiş bilgi yönetim yazılımıdır. Klinikteki medikal, finansal ve idari süreçlerin entegre yapıda kayıt altına alınmasını sağlar.
Çok şubeli kliniklerde tek merkezden yönetim sağlar.